Aydın İleri

Aydın İleri

Aydın İleri; 1977’de İstanbul Kadıköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul Maltepe’de tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm ön lisan programından mezun oldu. Halen Atatürk Üniversitesi’nde “Yeni Medya ve Gazetecilik” ön lisans programını okumaktadır.

1996 yılından bu yana yazarlık-editörlük-yayıncılık ve yayın pazarlama süreçlerinde üretimlerde bulundu.  Gazete ve dergide kitap, kütüphane, okuma kültürü, çocuk edebiyatı, düşünce özgürlüğü, sansür ve çocuk-gençlik edebiyatı alanında yazılar yazdı.

Bu konularda seminerlere, söyleşilere ve TV programlarına katılmakta, okuma kültürü konusunda kampanyalar yürütmekte, www.okumaajansi.com isimli kültür sanat portalını yönetmektedir.

Yayıncılık ve Kütüphanecilik çalışmalarını aktif olarak sürdüren Aydın İleri birçok STK’ya üye ve gönüllü olarak çalışmalar yapmakta, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) üyeliği, Okul Kütüphanecileri Derneği (OKD) üyeliği, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Merkezi  Yönetim Kurulu üyeliği halen devam etmektedir.

Yazma çalışmalarını sürdüren Aydın İleri halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünde “Kütüphaneci” olarak çalışmaktadır.

Yazarın Kitapları